Wisła Śmiała i Górki Zachodnie

Rozlewisko Wisły Śmiałej i… Wisły Martwej

To nazwa nieoficjalna, używana jednak powszechnie przez żeglarzy. Formalnie miejsce to nosi nazwę Wisły Śmiałej, a samo połączenie z Zatoką – Przełomu Wisły Śmiałej. Faktycznie, zgodnie z praktycznie używaną nazwą, rzeka w tym miejscu utworzyła sporych rozmiarów rozlewisko. Można tu swobodnie halsować, także morskimi jachtami o większym zanurzeniu. Płycizny, zaznaczone są na mapie, z kolei te na szlaku żeglugowym oznakowane są pławami kardynalnymi.  Na akwenie tym  odbywają się szkolenia żeglarskie a nawet regaty, dla których jest to „zapasowy” akwen, gdy sztormowa pogoda uniemożliwia wyjście na Zatokę Gdańską. Inne zatokowe porty nie mają takiego „wewnętrznego” akwenu do żeglowania.

zachodnie

Gorki Zachodnie Rozlewisko z góry
Fot. Marek Czasnojć, archiwum Biura Rozwoju Dróg Wodnych w Gdańsku

 

przystanie

Przystanie Górek Zazhodnich
www.zalewwislany.pl/

 

wisla

Wyjście na Zatokę. Fot. Piotr Salecki (2005)

 

Credit: www.zalewwislany.pl

 

ornament

 

wisla

Reżim odpływu rzecznego w regionie wodnym dolnej Wisły (Dynowska, 1994)

 

Region wodny Dolnej Wisły.   Zarys hydrograficzno-hydrologiczny

Region wodny Dolnej Wisły obejmuje zlewnię Wisły poniżej Włocławka, do ujścia do Morza Bałtyckiego, a także zlewnie rzek uchodzących do Bałtyku na zachód od ujścia Wisły, po rzekę Słupia włącznie oraz na wschód od ujścia Wisły, po rzekę Pasłęka włącznie. Główną osią hydrograficzną i morfologiczną regionu wodnego Dolnej Wisły jest rzeka Wisła. Obszar jej zlewni stanowi 70,3% całej powierzchni regionu wodnego, natomiast pozostałą część powierzchni regionu wodnego stanową zlewnie rzek przymorza (www.rzgw.gda.pl).

Długość odcinka Wisły w granicach regionu wodnego Dolnej Wisły jest równa 260 km, natomiast całkowita długość sieci hydrograficznej regionu wodnego wynosi ok. 2120,74 km. Do głównych dopływów prawobrzeżnych odcinka Dolnej Wisły należą: Drwęca, Osa, Mień oraz Fryba. Największymi lewostronnymi dopływami są: Brda, Wda, Wierzyca, Motława, Zielona Struga oraz Tążyna.

          Wisła w północnej części regionu wodnego w granicach Żuław Wiślanych stanowi odseparowaną od otaczających ją depresji, systemem wałów przeciwpowodziowych, rzekę tranzytową. Obszar Żuław Wiślanych charakteryzuje się występowaniem gęstej sieci rzecznej – obszar ten przecinają rzeki spływające z wysoczyzn pojezierzy: Motława, Radunia, Elbląg, Wąska, a także liczne potoki odwadniające Wysoczyznę Elbląską. Występuje tu również gęsta sieć kanałów i rowów melioracyjnych. Rzeka Nogat, będąca wschodnim ramieniem ujściowym Wisły, obecnie od głównego koryta oddzielona jest śluzą w Białej Górze.

             Na wschód od Wisły bezpośrednio do Zalewu Wiślanego uchodzą rzeki Bauda i Pasłęka, a także szereg mniejszych cieków. Na zachód od Wisły do Zatoki Gdańskiej uchodzi rzeka Reda oraz kilka niewielkich potoków. Największe rzeki uchodzące do otwartego morza to: Piaśnica, Łeba, Łupawa oraz Słupia.

          Główne obszary źródliskowe największych rzek płynących w regionie wodnym Dolnej Wisły to w zachodniej części regionu wodnego Równina Charzykowska i Pojezierze Kaszubskie, natomiast na wschód od Wisły pojezierza: Chełmińsko-Dobrzyńskie, Iławskie oraz Olsztyńskie. Rzeki te charakteryzują się długością nie przekraczającą 250 km i różnią się znacznie pod względem odpływów jednostkowych. W górnych częściach zlewni Brdy, Wdy, Wierzycy i Pasłęki wartość odpływów jednostkowych sięga 6, a nawet 8 l/s*km2, a w dolinie Wisły i na Żuławach Wiślanych cechuje się ona o połowę niższymi wartościami. Udział wód podziemnych w zasilaniu rzek waha się między 40 a 60% odpływu całkowitego.

       Region wodny Dolnej Wisły odznacza się stosunkowo gęstą siecią hydrograficzną, co jest konsekwencją dominacji na powierzchni terenu i w profilu pionowym osadów geologicznych utworów przepuszczalnych i półprzepuszczalnych. Znaczącym czynnikiem jest także bliskie sąsiedztwo brzegu morskiego, stanowiącego bazę drenażu. Rzeki regionu wodnego Dolnej Wisły są na ogół krótkie – ich długość zazwyczaj nie przekracza 120 km. Dodatkowo cechują je znaczne spadki, które przekraczają miejscami 7o/oo. Ponadto wyróżnia je wysoka wartość odpływów jednostkowych, przekraczających w centralnych partiach Pojezierza Kaszubskiego 10 l/s*km2, a w rejonie pradoliny Redy-Łeby nawet 15 l/s*km2. W regionie wodnym Dolnej Wisły występują liczne głębokie jeziora rynnowe i rynnowo-wytopiskowe: Raduńsko-Ostrzyckie, Jasień, Gowidlińskie, Jeleń, Kamienieckie, Wdzydzkie czy Żarnowiec, które także odgrywają ważną rolę w hydrologii regionu wodnego poprzez znaczący wpływ na retencję systemu hydrograficznego i wyrównanie przepływów rzek Przymorza (Jadczyszyn i in., 2007).
Ponadto w obrębie regionu wodnego Dolnej Wisły zlokalizowanych jest 11 dużych zbiorników sztucznych,

Credit: www.rzgw.gda.p

 

ornament

 

rzeki

Rzeki zlewni dolnej Wisły
RZGW Gdańsk

 

Obecnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku administruje niżej wymienionymi ciekami śródlądowymi.

 • rzeki Przymorza na zachód od Wisły
  • Słupia
  • Kamienica (dopływ Słupi)
  • Skotawa (dopływ Słupi)
  • Łupawa
  • Łeba
  • Piaśnica Dolna (od granicy morskich wód do Jez. Żarnowieckiego wraz z tym jeziorem)
  • Reda
  • Bolszewka (dopływ Redy)
  • Martwa Wisła
  • Motława
  • Radunia
 • rzeki Przymorza na wschód od Wisły
  • Szkarpawa (Wisła Elbląska)
  • Tuga – Wielka Święta (dopływ Szkarpawy)
  • Wisła Królewiecka
  • Nogat
  • Liwa (w granicach woj. pomorskiego)
  • Cieplicówka (prawe odgałęzienie rzeki Nogat)
  • Wąska
  • Dzierzgoń
  • Tyna Górna
  • Bauda
  • Pasłęka (od ujścia do stopnia Pierzchały)
 • rzeki w zlewni Wisły
  • Wisła na odcinku od ujścia do morza do m. Korabniki (ok. 10 km na północ od Włocławka)
  • Drwęca
  • Iławka (dopływ Drwęcy)
  • Brda
  • Zbrzyca (dopływ Brdy)
  • Wda
  • Wierzyca
  • Wietcisa (dopływ Wierzycy)
 • kanały i jeziora żeglowne
  • System Jezior Warmińskich (wraz z Kanałem Elbląskim od Miłomłyna do Jez. Drużno, z odgałęzieniami do Ostródy i Jez. Szeląg oraz Iławy i Zalewa)
  • Kanał Jagielloński
  • Kanał Bartnicki
  • Jez. Drużno
  • Kanał Bydgoski (od ujścia do Brdy do śluzy Okole – 0,4 km)

 

Credit: rzgw.gda.pl/

 

ornament

 

icon-car.pngKML-LogoFullscreen-LogoQR-code-logoGeoJSON-LogoGeoRSS-LogoWikitude-Logo
Wisła Śmiała, Gdańsk, Polska

ładowanie mapy - proszę czekać...

Wisła Śmiała, Gdańsk, Polska 54.361009, 18.782937