eternity

Credit: TypographicVerses

 He hath made everything beautiful in its time: also he hath set eternity in their heart, yet so that man cannot find out the work that God hath done from the beginning even to the end.

Ecclesiastes 3:11 American Standard Version (ASV)

Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie,
dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata,
tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł,
jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca.

Księga Koheleta 3:11 Biblia Tysiąclecia