Ubi bene, ibi patria.

Gdzie mi się dobrze powodzi, tam jest moja ojczyzna.

Parafraza z Cycerona ‘Rozmowy tuskulańskie’ 5,34

ubi bene ibi patria