Канстанцін Каліноўскі і паўстаньне 1863-1864 гадоў miejscowości związane z osobą Kastusia Kalinouskiego

Pokaż Канстанцін Каліноўскі і паўстаньне 1863-1864 гадоў na większej mapie Na mapie zaznaczono liczne miejscowości, w ten czy inny sposób związanych z osobą Kastusia Kalinouskiego (pol. Konstanty „Kastuś” Kalinowski), jego współpracownikami oraz innymi uczestnikami powstania.[…]

Kontynuuj czytanie …