Tag archives for quote - Page 8

Firefox potrafi obecnie odtwarzać materiały multimedialne bez pomocy wtyczek; przeglądarka jest wyposażona w kodeki Ogg Vorbis, Ogg Theora i obsługuje…

Experience is simply the name we give our mistakes. Oscar Wilde (via littlemiss)

Po rozpoznaniu Prawdy okrucieństwo stworzeń nie wywiera na Ciebie wpływu. sufi
1 6 7 8
Gazeta NFnowy format niezależnych opinii i informacji2018