Gazeta NF

Home / polonia

Polskie Insygnia Koronacyjne

Polskie Insygnia Koronacyjne             ZARYS HISTORII REGALIÓW KRÓLESTWA POLSKIEGO Najdawniejsze polskie insygnia koronacyjne Pierwsze znane z przekazów źródłowych polskie insygnia władzy królewskiej (włócznię i koronę) otrzymał w roku 1000 na zjeździe gnieźnieńskim książę Bolesław I […]

Read More

Nagroda literacka

Nagroda literacka     Wieczór Autorski Laureata Nagrody Literackiej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą w roku 2014 przyznanej redaktorowi, autorowi, wydawcy – dyrektorowi Wydawnictwa WIĘŹ Pawłowi Kądzieli – pisarzowi zasłużonemu bezinteresowną i niestrudzoną pracą wydawniczą oraz autorską m.in. dla Emigracji […]

Read More

Oświadczenie USOPAŁ

OŚWIADCZENIE USOPAŁ W SPRAWIE PRZEWROTU NA UKRAINIE W komunikatach USOPAŁ przesyłaliśmy różne, bieżące wiadomości, w większości otrzymywane od patriotów polskich, katolików, na temat problemów i procesów politycznych zachodzących na Ukrainie. Przyszedł czas, aby i nasza organizacja ustosunkowała się do bieżących […]

Read More

Wypowiedzi Olgi Hnatiuk

List prof. Bogusława Pazia w sprawie wypowiedzi Olgi Hnatiuk Wysłany z Wrocławia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.Szanowni Państwo! Zwracam się z zapytaniem o charakter działalności w obszarze polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pani prof. Olgi Hnatiuk, która do niedawna była I Radcą Ambasady […]

Read More

Pokaz filmu

Pokaz filmu Grzegorza Brauna i spotkanie z Krzysztofem Wyszkowskim Dublin Klub Gazety Polskiej w Dublinie zaprasza w sobotę 8 marca b.r. na: 17:00 projekcja filmu Grzegorza Brauna „Plusy dodatnie, plusy ujemne” 18:00 spotkanie z Krzysztofem Wyszkowskim Adres: 107 Amiens Street, […]

Read More

TATRY widok z samolotu

Read More

Kapliczka w Dulowej

Read More

NIK o koncercie Madonny

  Minister Sportu i Turystyki wydała publiczne pieniądze na koncert Madonny niegospodarnie i niezgodnie z ich przeznaczeniem – takie jest ostateczne stanowisko NIK po oddaleniu ministerialnych zastrzeżeń  przez Kolegium Izby.* Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwałę w sprawie wydatkowania pieniędzy […]

Read More

W drodze na Świnicę

W drodze na Świnicę Miejsce – Beskid fot tommikola

Read More