Tadeusz Płużański o haniebnym ataku

Andrzeja Romanowskiego (prof. UJ)

na pamięć o rtm. Witoldzie Pileckim

Konferencja w 65 rocznice śmierci rtm. Witolda Pileckiego

w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie