popielec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa Popielcowa, rozpoczyna w Kościele Katolickim okres pokuty i nawrócenia, zwany Wielkim Postem lub Okresem Pasyjnym. Poprzez posypanie głów popiołem i słowa: „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub też „ z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”, każdy wierzący uświadamia sobie, że życie ludzkie, powinno być ciągłym wracaniem do miłości Boga i drugiego człowieka. Przebaczeniem i rozpoczynaniem na nowo.

Popiół, którym zostały posypane głowy wiernych przez kapłanów w pierwszy dzień Wielkiego Postu, powstał ze spalenia poświęconych w ubiegłym roku, palm, z Niedzieli Palmowej.

Okres Wielkiego Postu, to czas 40 dni, (na pamiątkę postu, który podjął Jezus na pustyni), które każdy chrześcijanin powinien wykorzystać na zadumę nad sobą i swoim życiem duchowym. W tym czasie, Kościół wychodzi z konkretną propozycją pomocy wiernym w ich przemianie duchowej.

Rekolekcje wielkopostne, modlitwa w Kościołach stacyjnych, jałmużna wielkopostna, nabożeństwa pasyjne (droga krzyżowa, gorzkie żale), umartwienia i postanowienia wielkopostne oraz spowiedź – to środki, które mogą posłużyć do dobrego przeżycia Okresu Pasyjnego oraz przyczynić się do pełniejszego przeżycia świąt Wielkiej Nocy.