Dobre państwo

 

Sposób na dobre państwo

Ruch Obywatelski Na Rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW) od lat stoi na stanowisku, że Polsce są potrzebne większościowe wybory reprezentacji sejmowej, wyłonionej w jednomandatowych okręgach wyborczych.

28 września Ruch JOW organizuje konferencję obywatelską pt. SPOSÓB NA DOBRE PAŃSTWO, poświęconą zagadnieniom ustrojowym naszego państwa, a w szczególności problemowi wpływu ordynacji wyborczej do parlamentu na jakość rządów.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie udziału najpóźniej do dnia: 13.09.2013 r. e-mailem: dobrepanstwo (at) gmail.com lub tel.: 601 911 307, 780 562 864.

Gdzie: Warszawa, Kiedy: 2013-9-28 10:30 – 16:00

Wstęp wolny po wcześniejszym zgłoszeniu (do 13 września)

 

Program konferencji „Sposób na dobre państwo”

11.00 Otwarcie Konferencji – Sesja I – Wykłady

Prof. Witold Kieżun „Projekt Dobre Państwo”

Prof. Antoni Kamiński „System JOW umożliwi obywatelom rozliczanie władzy”

Dr Wojciech Błasiak – Wpływ systemu wyborczego na gospodarkę Kraju

Prof. Jacek Raciborski – Wady systemu wyborczego JOW

12.00 – Sesja II – Praktyka wyborów JOW

Dr. John Pepall (Kanada) – Wyborcze doświadczenie Kanady /prelekcja video/

Konrad Rytel (WWS) – Wyborcze doświadczenie samorządowe

Prof. Tom Kaźmierski (Southampton Univ.) – Doświadczenia JOW za granicą

Paweł Kawarski (Ruch JOW) – Mapa 460 jednomandatowych okręgów wyborczych dla Polski i co dalej

Jan Malec, Remigiusz Zarzycki (Ruch JOW) – Jak przygotować wybory JOW

Dyskusja, przerwa na kawę.

13.45 – Sesja III – Panel partii politycznych

14.30 – Sesja IV – Panel publicystów i dziennikarzy

15.00 – Sesja V – Dyskusja ogólna

15.30 – podsumowanie i zamknięcie Konferencji

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:  Prof. A. Czachor, tel. 780562864,  e-mail: a.czachor (at) ncbj.gov.pl, czachordom (at) tlen.pl.

Konferencja Ruchu Obywatelskiego JOW „Sposób na dobre państwo”

Narasta bezrobocie, kryzys demograficzny, astronomiczne zadłużenie polskiego państwa. Organa władzy państwa nie są w stanie rozwiązać problemów związanych z budową autostrad, funkcjonowaniem kolei, ochroną zdrowia  ludności,  funduszami emerytalnymi, itp.  Polska zmarnowała kilkadziesiąt miliardów EU na nielogicznie zaplanowane lub nieprofesjonalnie prowadzone inwestycje. Mamy do czynienia z niedowładem administracyjnym i zapaścią całej sfery publicznej. W znacznej mierze jest to wynik słabości mechanizmów egzekwowania politycznej odpowiedzialności osób pełniących urzędy publiczne za ich indolencję, niekompetencję, a często działania o charakterze czysto przestępczym.

Naczelny postulat  Ruchu Obywatelskiego JOW dotyczy wyborów do Sejmu: każdy obywatel okręgu powinien móc kandydować, i być wybranym na posła, zwykłą większością głosów wyborców okręgu. Jest faktem logicznie oczywistym, a także  empirycznie stwierdzonym, że wybory większościowe do Sejmu  w systemie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych  dają  możliwość skuteczniejszego kontrolowania/rozliczenia przez obywateli ich parlamentarnej reprezentacji i poprzez nią –  działań Rządu, niż obecne głosowanie na listy partyjne.

Twierdzimy, że wprowadzenie systemu JOW przerwie upadek państwa. Posłowie  wyselekcjonowani  z grona znanych wyborcom kandydatów okręgów   będą nie tylko ludźmi zaufania lecz także, będąc lepiej  przygotowani profesjonalnie, wykażą wyższy potencjał intelektualny niż obecni posłowie. Będą w stanie dbać o utrzymanie nadrzędności Konstytucji RP nad innymi aktami prawnymi i zapewnią wynikającą stad cenzurę nowych ustaw, powstających z racji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tworząc i kontrolując Rząd, zapewnią racjonalne prowadzenie gospodarki i finansów państwa,  ochronę tradycji i wartości narodowych, oraz  zadbają o inne ważne składowe naszego życia państwowego.

Jesteśmy przekonani, że ewolucja ku wyborom JOW jest procesem nieuchronnym.  Celem tej Konferencji jest posumowanie/uzmysłowienie nowych koncepcji i obecnych możliwości wywierania nacisku na wprowadzenie ordynacji wyborczej  JOW. Zaistniał ostatnio znaczący fakt dokonany –w ramach Ruchu JOW, przy udziale Ruchu „zmieleni.pl”,  opracowano  obywatelski projekt należnych poprawek do Kodeksu Wyborczego w wyborach do Sejmu RP, oraz mapę  podziału Kraju na 460 jednomandatowych  okręgów wyborczych, zgodnie z konstytucyjną liczbą posłów.

Byłoby jednak błędem doprowadzić do wyborów JOW bez przygotowania społeczeństwa, bo i w tym systemie możliwe są nadużycia i machinacje wyborcze ze strony politycznych kombinatorów. Należy już teraz  uświadamiać obywateli w subtelnościach tej procedury wyborczej, uczyć potencjalnych kandydatów  umiejętności  prowadzenia kampanii wyborczej, uwidoczniać możliwe pułapki wyborów JOW. Należy też kreować poparcie dla innych krajów UE dążących do wprowadzenia demokracji opartej o system wyborczy JOW, i  przewidująco podejmować inne konkretne  prace  ustrojowe.

Mamy nadzieje, że ta Konferencja stanie się zaczynem dalszych działań obywatelskich w tym kierunku.

Prof. Andrzej Czachor, Komitet Organizacyjny Konferencji „Sposób na dobre państwo”

 Credit: jow.pl