lista

lista

lista

 

 

Seria wydawnicza Biblioteka Pana Cogito

pod redakcją J.M. Ruszara

 • Józef Maria Ruszar, Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

 • Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, red. W. Ligęza, M. Cicha, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005.

 • Czułość dla Minotaura. Metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, M. Cicha, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005.

 • Wyraz wyłuskany z piersi, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006:

  część 1: Herbert w oczach zachodnich literaturoznawców. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ośrodka Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Paris-Sorbonne (jesień 2004), red. D. Knysz-Tomaszewska, B. Gautier;

  część 2: „Pamięć i tożsamość”. Materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (wiosna 2005), red. M. Zieliński, J.M. Ruszar.

 • Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (jesień 2005), cz. 1, red. J.M. Ruszar, D. Koman, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.

 • Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (jesień 2005), cz. 2, red. J.M. Ruszar, D. Koman, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.

 • Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści. Materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (wiosna 2006), red. J.M. Ruszar, D. Koman, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.

 • Apostoł w podróży służbowej. Prywatna historia sztuki Zbigniewa
  Herberta
  (album rysunków poety oraz reprodukcji dzieł malarskich, które były inspiracją dla wierszy i esejów), red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.

 • Dagmara Zawistowska-Toczek, Stary poeta. Ars moriendi w późnej twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008.

 • Anna Mazurkiewicz-Szczyszek, W asyście jakich dzwonów. Obrazy miasta w twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008.

 • Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Platan, Kraków 2009.

 • Mateusz Antoniuk, Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta (do 1957 roku), Wydawnictwo Platan, Kraków 2009.

 • Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Platan, Kraków 2010.

 • Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, red. M. Mikołajczak, Wydawnictwo Platan, Kraków 2011.

 • Grażyna Sztukiecka, Umrę cały? Rozmowy w cieniu śmierci. Senilna poezja Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i Jarosława Marka Rymkiewicza, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.

 • Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, red. J.M. Ruszar, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.

 • Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta, szkice pod red. G. Halkiewicz-Sojak, J.M. Ruszara i R. Siomy, Wydawnictwo JMR-Transatlantyk, Kraków-Toruń 2012.

 • Małgorzata Mikołajczak, Światy z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2013.

 • Magdalena Śniedziewska, Wierność rzeczywistości. Zbigniew Herbert o postawie wobec świata i problemach jego reprezentacji (rozprawa i album), Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2013.

 • Karol Hryniewicz, Cogito i dubito. Dyskurs estetyczny w poezji Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2014.

 • Józef Maria Ruszar, Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2014

 • Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, red. J. M. Ruszar, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk , Kraków 2015.

 • Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej, red. J.M. Ruszar i D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016.

 • Wojciech Ligęza, Bez rutyny. O poezji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016.

 • Józef Maria Ruszar, Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki w twórczości Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016.

 • Jan Andrzej Kłoczowski, Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów (część I), Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017

 • Radosław Sioma, Krzesło i zmięta serweta. Szkice o poezji Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera – JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017.

 • Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku, red. J.M. Ruszar i D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera – JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017.

 • W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1979 – 2017), red. J.M. Ruszar i I. Piskorska-Dobrzeniecka, Instytut Myśli Józefa Tischnera – JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017.

 • Józef Maria Ruszar, Ewangelia według Kaina. Bóg w twórczości Tadeusza Różewicza, Instytut Myśli Józefa Tischnera – JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017.

Zapowiedzi

 • Stanisław Gawliński, Nomadyzm po polsku. Szkice o literaturze współczesnej, Instytut Myśli Józefa Tischnera – JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017.

 • Michał Januszkiewicz, Rozumieć i być. Rozprawy i szkice z humanistyki hermeneutycznej, Instytut Myśli Józefa Tischnera – JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017.

 • Katarzyna Szewczyk-Haake, Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach, Instytut Myśli Józefa Tischnera – JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017.