Quiz

W Europie i Krakowie niezbędne

oczyW znakomitym towarzystwie, siedząc między panią doktor chirurgiem i panią doktor okulistką, słuchałam wykładu. Było to w Sali Posiedzeń Rady Miasta Krakowa na konferencji zorganizowanej przez Martę Patenę. Wszyscy wiedzą, że kobiety mają podzielną uwagę, ale dostałam tego kolejny dowód, gdy okazało się, że słuchając, równocześnie notatkujemy. Każda spisywała widniejące pod prestiżowym sklepieniem słowa-dewizy. Słowa oczywiście nieprzypadkowe. Umieszczono je tam dawno temu, by przypominały radnym miejskim zasady, jakimi winni się kierować.

Jest ich kilkanaście. Proponuję Państwu zabawę-quiz, bo przecież my, inteligenci, kochamy takie zadania.

Co znaczą po polsku:

SPES/ PATIENTIA/ CUSTODIA/ INDULGENTIA/ BENEVOLENTIA/ BENIGNITAS/ VIRTUS/ PARSIMONIA/ CONSTANTIA/ LIBERTAS/ AMOR PATRIAE/ CONSCIENTIA/ MAGNANIMITAS/ ABUNDANTIA/ FIDES?

Wiem, wiem: łaciny od dawna nikt nie uczy, ale przecież wiele z tych słów, choćby intuicyjnie, rozumiemy. Żeby trochę namieszać tłumaczenia zamieściłam w kolejności przypadkowej, a niektórym dewizom łacińskim przypisałam dwa polskie słowa, gdyż tak sens oddany jest precyzyjniej. Proszę bardzo:

MIŁOŚĆ OJCZYZNY/ WIARA/ WIERNOŚĆ/ CIERPLIWOŚĆ/ ŻYCZLIWOŚĆ/ CNOTA/ MĘSTWO/ ZASOBNOŚĆ/ HOJNOŚĆ/ DOBROĆ/ ŁAGODNOŚĆ/ DELIKATNOŚĆ/ NADZIEJA/ BEZPIECZEŃSTWO/ OPIEKA/ OSZCZĘDNOŚĆ/ WIELKODUSZNOŚĆ/ SZLACHETNOŚĆ/ WOLNOŚĆ/ STAŁOŚĆ/ POWŚCIĄGLIWOŚĆ/ SUMIENIE…

Mam nadzieję, że to ćwiczenie zrobiło Państwu przyjemność. W każdym razie my, w Sali Posiedzeń rady, tłumacząc a vista łacińskie terminy, byłyśmy z siebie dość dumne. Moje sąsiadki – medyczki świetnie sobie radziły. Cóż, kończyłyśmy porządne krakowskie licea i to wtedy, gdy uczono również rzeczy może i mniej praktycznych, ale przecież dla Europejczyka niezbędnych.

Raz jeszcze przebiegam wzrokiem tę listę i myślę, że dobrze nazywa cnoty niezbędne do dobrego rządzenia i – szerzej – dobrego życia. Nasi przodkowie mieli rację. Ciekawe, czy ich następcy – dzisiejsi radni – zwracają na tę edukacyjną ornamentykę uwagę. Bo sens wyzłoconych w medalionach słów chyba znają. Zresztą, zawsze można zaproponować im ten quiz.

Liliana Sonik

ornament