zagrpda

Pola z zagrodą

(- Hejma)

 

plaskowyz proszowicki

Płaskowyż Proszowicki

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski
Mezoregion 342.23 Płaskowyż Proszowicki

Physico-geographical regionalization of Poland
Mezoregion 342.23 Proszowice Plateau

Autor: Qqerim