Organizacja Humaniści zorganizowała w centrum Helsinek akcję wymiany egzemplarzy Biblii i Koranu na pisma porno.