maj 68

Maj 1968

Odrzucony został projekt uchwały egzekutywy KW PZPR. W związku z tym komisja przystąpiła do opracowania nowego projektu. Podczas prac tej komisji powstał spór wobec słowa marksizm. W. Grabski sprzeciwił się używaniu terminu marksizm, wyjaśniając to faktem iż Marks był żydem, a przystał na użycie terminu socjalizm naukowy.

 

Józef Śreniowski