galeriakrakow:

.

Kraków – C. k. Urząd pocztowy – Vox

ca 1910