frustra

galeriakrakow:

FRUSTRA VIVIT QUI NEMINI PRODEST

Próżno żyje, kto nikomu nie jest pomocny

Wejście do Kościoła Świętego Marcina przy Ulicy Grodzkiej w Krakowie.

* * *

O kościel ewangelickim św. Marcina