Jakże fantastyczny pomysł!
Nasłać NiK na głupków biurokratów powołujących się na NIK!

 

kacio