2011-10-02 19:15 Rafał Łatka „Czerwona msza” jest pozycją kluczową do poznania postaw polskiej inteligencji wobec komunizmu. Znajdują się w niej…