Apel humanistów do kandydata na Prezydenta Rzeczpospolitej

 

 

Ta książka łagodnie mnie napomina nie pozwala
bym zbyt szybko biegł w takt toczącej się frazy
każe wrócić do początku wciąż zaczynać od nowa

Zbigniew Herbert, Książka (ze zbioru Rovigo)

 

Szanowny Pan

dr Andrzej Duda

 Szanowny Panie Doktorze!

 Apelujemy do Pana jako potencjalnego Prezydenta Rzeczypospolitej, o zwrócenie uwagi na katastrofalną sytuację nauki polskiej i polskiej edukacji. Nieustanne reformy podporządkowały nauczanie wszystkich stopni urzędnikom. Mimo protestów rodziców i pedagogów, wprowadzono małe dzieci do szkół nieprzygotowanych do nauczania sześciolatków. Szkoły wszystkich szczebli uczą coraz gorzej, a maturzyści są coraz mniej przygotowani do samodzielnych studiów. Uczelnie wyższe, w tym najlepsze uniwersytety Polski, zostały zamienione w szkoły zawodowe mające kształcić fachowców w wąskich specjalnościach. Uzależnienie uczelni i wykładowców od biurokratycznych zarządzeń osiągnęło zastraszające rozmiary.

Tu musi zajść zmiana!

Uniwersytet musi odzyskać swoją godność! 

Uczelnia wyższa musi na nowo stać się miejscem intelektualnej wolności, a nie pozostawać obszarem zarządzanym przez urzędników państwowych nie rozumiejących specyfiki akademickiej wspólnoty! Nauka nie może zostać sprowadzona do tabelek ministerstwa. Prawdziwa wiedza to ruch poważnej myśli, sensowne badania i intelektualna uczciwość. Polski filozof Kazimierz Twardowski w słynnym wykładzie „O dostojeństwie uniwersytetu”, wygłoszonym w roku 1932 we Lwowie, zdefiniował swoistą misję instytucji akademickich jako poszukiwanie prawdy naukowej w badaniach, powiązane z przekazywaniem młodemu pokoleniu umiejętności dochodzenia do prawdy. Dziś temu modelowi przeczy traktowanie uczelni jako zakładu usługowego, który sprzedaje państwu oderwaną od badań, samofinansującą się dydaktykę.

Szanowny Panie Doktorze!

Jest Pan symbolem społecznego wyczekiwania na zmiany i naprawę Rzeczypospolitej. Także nauka polska jest chora na skutek niemądrych i nieodpowiedzialnych działań niekompetentnych urzędników i ich politycznych zwierzchników. Prezydent Rzeczypospolitej ma poważny wpływ na kształt nauki polskiej, dlatego zwracamy się do Pana o rozpoczęcie debaty ze środowiskiem naukowym na temat przywrócenia uczonym i uniwersytetom należnej rangi w Ojczyźnie. Nie chodzi nam o prywatne interesy, lecz o możliwość pełnienia najlepszej służby Rzeczypospolitej.

Z poważaniem

 • prof. zwyczajny dr hab. Stanisław Balbus, teoretyk i historyk literatury, emerytowany wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • prof. zwyczajny dr hab. Krzysztof Dybciak, historyk i teoretyk literatury, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. zwyczajny dr hab. Tomasz Gąsowski, historyk, Akademia Ignatianum w Krakowie
 • prof. zwyczajny dr hab. Wojciech Gutowski, filolog, emerytowany profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak, literaturoznawca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zwyczajny dr hab. Mieczysław Inglot, historyk literatury, emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • prof. zwyczajny dr hab. Roman Mazurkiewicz, historyk literatury, mediewista, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • prof. zwyczajny dr hab. Stanisław Stabryła, filolog klasyczny, emerytowany wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności
 • prof. UG dr hab. Marek Adamiec, filolog i kulturoznawca, Uniwersytet Gdański
 • prof. UJ dr hab. Janusz Gruchała, polonista, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba, poeta, filolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • prof. UwB dr hab. Dariusz Kulesza, literaturoznawca, Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. UKSW dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, poeta, językoznawca, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak, literaturoznawca, filozof, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • prof. AI dr hab. Janusz Smołucha, historyk, Akademia Ignatianum w Krakowie
 • prof. UKSW dr hab. Zbigniew Stawrowski, filozof, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • prof. UŁ, dr hab. Konrad W. Tatarowski, literaturoznawca, medioznawca, Uniwersytet Łódzki
 • prof. AJD dr hab. Artur Żywiołek, historyk literatury, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr hab. Marek Karwala, literaturoznawca, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • dr hab. Maciej Urbanowski, historyk literatury, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Rafał Żebrowski, historyk, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie
 • dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, tłumaczka, historyk literatury i kultury renesansu, emerytowany wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Monika Bieniek, filolog klasyczny, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Mirosław Boruta, socjolog, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • dr Przemysław Dakowicz, literaturoznawca, Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Gielarowski, filozof, Akademia Ignatianum w Krakowie
 • dr Adam Hernas, filozof, Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie
 • dr Monika Stankiewicz-Kopeć, literaturoznawca, Akademia Ignatianum w Krakowie
 • dr Józef Maria Ruszar, literaturoznawca, eseista, Akademia Ignatianum w Krakowie
 • mgr Jakub Jurkowski, filologia polska i klasyczna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Do Apelu wykładowców kilkunastu polskich uczelni i instytucji naukowych dołączyli się także twórcy kultury:

 • Jan Polkowski – poeta
 • oraz Piotr Załuski (reżyser filmów dokumentalnych o Zbigniewie Herbercie, producent telewizyjny, były dziennikarz Radia Wolna Europa).

 

ornament

innovation

Innovation performance

W unijnej tablicy wyników innowacyjności z 2013 r. państwa członkowskie zostały podzielone na cztery grupy:

 • liderzy innowacji: Szwecja, Niemcy, Dania i Finlandia – to kraje osiągające wyniki znacznie powyżej średniej UE;
 • kraje doganiające liderów: Holandia, Luksemburg, Belgia, Wielka Brytania, Austria, Irlandia, Francja, Słowenia, Cypr i Estonia – wszystkie osiągnęły wynik powyżej średniej UE;
 • umiarkowani innowatorzy: Włochy, Hiszpania, Portugalia, Czechy, Grecja, Słowacja, Węgry, Malta i Litwa – wyniki poniżej średniej UE;
 • innowatorzy o skromnych wynikach: wyniki w Polsce, na Łotwie, w Rumunii i Bułgarii są znacznie niższe od średniej UE.

Średnią innowacyjność mierzy się w oparciu o wskaźnik złożony, skonstruowany na podstawie danych dla 24 wskaźników – od minimalnego możliwego do uzyskania wyniku równego 0 do wyniku maksymalnego (1). Średni wynik odzwierciedla wyniki w latach 2010–2011 (z powodu opóźnienia w dostępności danych).

 

pics

EU vs Poland
Research and development expenditure (% of GDP)
Expenditures for research and development are current and capital expenditures (both public and private) on creative work undertaken systematically to increase knowledge
Credit: indexmundi.com

 

nauka

Research and development expenditure (% of GDP)
Poland | Belarus | Brasil | Belgium
Credit: indexmundi.com

 

EU PKB

EU PKB

PKB na jednego mieszkańca wyrażony w SSN – wspólnej, umownej walucie – pozwala określić poziom jakości życia w różnych krajach UE.

Źródło: Eurostat

 

 


Research and development expenditure (% of GDP) - Country Ranking

Rank Country Value Year
1 Israel 4.40 2010
2 Finland 3.88 2010
3 Korea 3.74 2010
4 Sweden 3.40 2010
5 Japan 3.36 2009
6 Denmark 3.06 2010
7 Switzerland 2.99 2008
8 United States 2.90 2009
9 Germany 2.82 2010
10 Austria 2.75 2011
11 Iceland 2.64 2008
12 Singapore 2.43 2009
13 Australia 2.37 2008
14 France 2.25 2010
15 Slovenia 2.11 2010
16 Belgium 1.99 2010
17 Netherlands 1.83 2010
18 Canada 1.80 2010
19 Ireland 1.79 2010
20 United Kingdom 1.76 2010
21 China 1.70 2009
22 Norway 1.69 2010
23 Luxembourg 1.63 2010
24 Estonia 1.62 2010
25 Portugal 1.59 2010
26 Czech Republic 1.56 2010
27 Spain 1.39 2010
28 New Zealand 1.30 2009
29 Italy 1.26 2010
30 Brazil 1.16 2010
31 Hungary 1.16 2010
32 Russia 1.16 2010
33 Montenegro 1.15 2007
34 Tunisia 1.10 2009
35 South Africa 0.93 2008
36 Serbia 0.92 2009
37 Ukraine 0.86 2009
38 Turkey 0.84 2010
39 Lithuania 0.80 2010
40 Hong Kong SAR, China 0.79 2009
41 Iran 0.79 2008
42 India 0.76 2007
43 Poland 0.74 2010
44 Croatia 0.73 2010
45 Greenland 0.72 2004
46 Belarus 0.64 2009
47 Gabon 0.64 2009
48 Morocco 0.64 2006
49 Malaysia 0.63 2006
50 Slovak Republic 0.63 2010
51 Malta 0.63 2010
52 Cuba 0.61 2010
53 Latvia 0.60 2010
54 Greece 0.60 2007
55 Bulgaria 0.60 2010
56 Argentina 0.60 2009
57 Costa Rica 0.54 2009
58 Moldova 0.53 2009
59 Botswana 0.52 2005
60 Cyprus 0.50 2010
61 Puerto Rico 0.49 2009
62 Dem. Rep. Congo 0.47 2005
63 Romania 0.47 2010
64 Pakistan 0.46 2009
65 Jordan 0.43 2008
66 Tanzania 0.43 2007
67 Uruguay 0.43 2009
68 Kenya 0.42 2007
69 Uganda 0.41 2009
70 Mexico 0.40 2009
71 Chile 0.37 2008
72 Mauritius 0.37 2005
73 Senegal 0.37 2008
74 St. Lucia 0.36 1999
75 Zambia 0.34 2008
76 Seychelles 0.30 2005
77 Armenia 0.27 2009
78 Ecuador 0.26 2008
79 Azerbaijan 0.25 2009
80 Mali 0.25 2007
81 Ethiopia 0.24 2010
82 Mongolia 0.24 2009
83 Ghana 0.23 2007
84 Kazakhstan 0.23 2009
85 Macedonia 0.23 2008
86 Nigeria 0.22 2007
87 Thailand 0.21 2007
88 Egypt 0.21 2009
89 Mozambique 0.21 2007
90 Burkina Faso 0.20 2009
91 Panama 0.19 2010
92 Vietnam 0.19 2002
93 Georgia 0.18 2005
94 Myanmar 0.16 2002
95 Kyrgyz Republic 0.16 2009
96 Bolivia 0.16 2009
97 Colombia 0.16 2010
98 Albania 0.15 2008
99 Peru 0.15 2004
100 Madagascar 0.15 2009
101 St. Vincent and the Grenadines 0.12 2002
102 Sri Lanka 0.11 2008
103 Kuwait 0.11 2009
104 Philippines 0.11 2007
105 Tajikistan 0.09 2009
106 Saudi Arabia 0.08 2009
107 Indonesia 0.08 2009
108 Macao SAR, China 0.08 2009
109 El Salvador 0.08 2009
110 Algeria 0.07 2005
111 Jamaica 0.06 2002
112 Paraguay 0.06 2008
113 Guatemala 0.06 2009
114 Trinidad and Tobago 0.05 2009
115 Cambodia 0.05 2002
116 Nicaragua 0.05 2002
117 Honduras 0.04 2004
118 Monaco 0.04 2005
119 Lao PDR 0.04 2002
120 Brunei 0.04 2004
121 Lesotho 0.03 2009
122 Bosnia and Herzegovina 0.02 2009
123 The Gambia 0.02 2009